Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek www.atenpro.hu webáruház

 

 

1. Bevezetés

 

Az alábbi részletezett Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSzF) egymással kölcsönös szerződésben álló felekre (továbbiakban: Felek) vonatkozik. Egyrészről az Alphasonic Kft.-re, mint eladóra (továbbiakban: Eladó), másrészről az Alphasonic Kft.-től árut vagy szolgáltatást vásárlóra, illetve a https://www.atenpro.hu honlap (továbbiakban: Honlap) használóira, (továbbiakban: Vevő).

 

A jelenleg Magyarországon érvényben levő polgári törvénykönyve szerint a Vevő jellegénél fogva két kategóriába sorolható: Fogyasztó és Vállalkozás (cég).

 

A PTK. a Fogyasztó fogalmát leszűkítette kizárólag olyan természetes személyekre, akik szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el.

 

A Vállalkozás fogalma (melyet a törvény a fogyasztó „ellentétéként” definiál): vállalkozásnak tehát a szakmája, önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében eljáró személy minősül.

 

A Vevőt különböző jogok illetik meg a jótállást és elállást illetően, attól függően, hogy fogyasztó, vagy vállalkozás kategóriába esik. Ezt regisztrációkor szükséges megjelölni.


Eladó adatai:

Cégnév: Alphasonic Kft.

Cég székhelye: 1044 Budapest, Ipari Park u. 8.

Adószám: 10814512-2-41

Telefon: +36-1-88-33-100

Eladó email címe: info@atenpro.hu

 

A Felek közötti szerződés és az ÁSzF nyelve: Magyar. A jelen ÁSZF-re és a Felek között létrejött jogviszonyra a magyar jog szabályai az irányadók. Ha valamely rendelkezés jogszabályba ütközik, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát. A jelen ÁSzF 2021.01.01-től érvényesek Eladó és Vevő közötti összes gazdasági kapcsolat tekintetében (mind az Üzletben, mind a Honlapon történő rendelésre és vásárlásra), azok nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre és visszavonásig érvényesek.

 

Ettől eltérő feltételeket csak Vevő és Eladó közös akaratával írásban lehet kikötni. Vevő az Üzletben és a Honlapon történő vásárlással és rendeléssel az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja. Vevő tudomásul veszi, hogy a végrehajtott megrendelés következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre. Az Eladó bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et módosítani, amely módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá.

 

Tárhely szolgáltató:

Cégnév: UNAS Online Kft.

Cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

E-mail: unas@unas.hu

 

2. A Honlap használata, rendelés

 

A Honlapon történő megrendelés feltétele Vevő érvényes regisztrációja, illetve a beregisztrált e-mail címmel és jelszóval történő bejelentkezés. A Honlapon bemutatott árukínálat nem képez Eladóra nézve jogilag kötelező érvényű ajánlattételt, hanem egy, a termékválaszték bemutatására szolgáló, nem kötelező érvényű internetes katalógust. Az ebben szereplő információk, paraméterek, képek, árak és elérhetőségi adatok tájékoztató jellegűek, Eladó az esetleges hibákért felelősséget nem vállal, az ár változtatás jogát fenntartja.

 

A katalógusban megtekinthetők felsorolásszerű terméklisták, az ebben szereplő termékek nevére vagy képére kattintva pedig a konkrét termék részletes adatlapja (terméklap) annak lényeges tulajdonságaival. A mindenkori vételár, vagyis az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár az információs oldalon az áru mellett van feltüntetve, amely magában foglalja az általános forgalmi adó és az árut terhelő más adók, illetve egyéb fizetési kötelezettségek összegét is az ár mellett szereplő összegben kifejezve. Az oldalon feltüntetett képek csak illusztratív jellegűek. Nem vonnak maguk után semmilyen következményeket.

 

Akciós termék esetén a korábbi ár áthúzva jelenik meg a kedvezményes ár felett. Vevő a megrendelni kívánt termékeket a "Kosárba" ikonnal helyezi a virtuális bevásárlókosárba (továbbiakban: Kosár). A Kosár aktuális tartalma bármikor ellenőrizhető, tartalma módosítható.

 

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

Megrendelés esetén Vevő megadja szállítási, számlázási címet és a fizetési módot, itt jelzi ki a honlap a szállítási költséget és a rendelés végösszegét is. Az adatbeviteli hibák javítására a "Megrendelés elküldése" gomb megnyomása előtt van lehetősége. Amennyiben Vevő megrendelés után észlel hibát, azt Eladónak e-mailben, vagy telefonon jelezheti.

 

Visszaigazolás:

A "Megrendelés elküldése" ikonra kattintva Vevő megrendelését rögzítjük, iktatjuk, illetve egy azonnali visszaigazoló e-mailt küldünk a rendelésről. Eladó a rendelést e-mailben, vagy telefonon jelenti készre Vevőnek. Eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelés teljesítésétől elálljon, ha a megrendelt termék nem hozzáférhető, vagy egyéb körülmények miatt a teljesítést nem tudja vállalni. Ebben az esetben haladéktalanul értesíti Vevőt, és a megrendeléssel kapcsolatban teljesített fizetéseket haladéktalanul visszatéríti Vevőnek. Eladó a teljesítéstől való elállás miatt kártérítésre nem kötelezhető. Amennyiben nem minden termék áll rendelkezésre, Vevő kérhet résszállítást a rendelkezésre álló termékekre. Eladó jogosult árufoglalót kérni Vevőtől azon termékekre, amelyeket kifejezetten Vevő rendelésére szerez be, egyébként raktáron nem tart.

 

 

3. Fizetés, szállítás

 

Vevő a következő fizetési módok közül választhat: utánvét, Eladó bankszámlájára történő előre utalás, bankkártyás fizetés interneten. A vételár teljes kiegyenlítéséig az áru Eladó tulajdonában marad. Amennyiben Vevő a fizetési határidőig nem egyenlíti ki a vételárat, úgy Eladó jogosult elállni a szerződéstől.

 

A kiszállítást Magyarországon a Sprinter Kft. végzi, de Eladó megbízhat harmadik céget is (továbbiakban: Szállítmányozó). A küldemény csomagszámát Vevő telefonon vagy emailen kérheti ki Eladótól, ennek alapján követheti nyomon a küldemény hollétét Szállítmányozó weboldalán (https://www.sprinter.hu). Vevőnek kell gondoskodnia arról, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol biztosított a küldemény munkaidőben (munkanapokon 8-17 óra között) történő átvétele. Az átvételre Vevő, illetve a Vevő által megadott szállítási címen tartózkodó egyéb személy jogosult.

 

A küldemény sértetlenségéért a felelősség a küldemény kézbesítésétől kezdve átszáll Vevőre, ezért Vevő kötelessége kézbesítéskor a küldeményt megvizsgálni és amennyiben azon külsérelmi nyomokat talál, választása szerint két lehetősége van:

 

  1. megtagadni az átvételt,
  2. kárjegyzőkönyvet felvetetni a sérülésről a kézbesítő futárral, annak egy példányát megtartani. Vevő bármilyen sérülést köteles Eladónak haladéktalanul írásban, vagy telefonon jelenteni.


Futárszolgálattal történő szállítás esetén a házhozszállítás díja bruttó 2.990.- Ft az ország egész területére. Egyéb szállítási módokról a Honlap Vásárlási útmutató menüpontja alatt értesülhet a Vevő.

 

A megrendelt árut utánvét esetén nem szükséges személyesen átvenni, átutalás esetén a megrendelt terméke(ke)t csak a Vevő veheti át, illetve a megrendelés során a "Megjegyzés" rovatba feltüntetett személy.

 

4. Elállás joga

 

A Vevő, amennyiben PTK szerint Fogyasztó, 14 napig, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. A vásárlástól való elállás határideje 14 nap, mely attól a naptól számítódik, amikor Ön birtokba vette a terméket. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát 14 napon belül köteles eljuttatni az Eladóhoz postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján.

 

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: A Vásárló nevét, pontos címét, az Eladó nevét, a megrendelés/számla számát, keltét, a termék megnevezését, értékét. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

A Vevő köteles számunkra a terméket hiánytalanul az összes tartozékával együtt, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket hiánytalanul az összes tartozékával együtt.

 

 

5. Jótállási, Garanciális, Reklamációs feltételek

 

A Vevő köteles megismerkedni a Reklamációs feltételekkel és az Általános üzleti

feltételekkel még az áru megrendelése előtt.

 

Amennyiben a Vevő PTK szerint fogyasztónak minősül, a 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet - Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról - rendelkezési vonatkoznak.

 

A rendelet szerint a jótállás időtartama:

 

  1.  Bruttó 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  2.  Bruttó 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  3.  Bruttó 250 000 forint eladási ár felett három év.

 

A további szerződéses kapcsolatokra (pl. jogi személyek, vállalkozások - tehát amennyiben a vevő nem fogyasztó) az általános rendelkezések vonatkoznak, melyek a hibákért történő felelősségvállalást Polgári törvénykönyv szabályozza.

 

A garanciaidő a termék Vevő által történő átvételének pillanatában veszi kezdetét. Nem számít bele az garancia elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetés szerűén nem tudja használni.

 

A Vevő csak olyan termékkel kapcsolatban jogosult érvényesíteni a garanciát az Eladónál, amely bizonyítottan a Gyártó, Szállító vagy az Eladó által okozott hiba jeleit mutatja, érvényes garanciával rendelkezik, és az Eladónál került megvásárlásra. Minden vásárlásnál névre szóló számlát állítunk ki, amely garancia levélként is szolgál.

 

A garanciát csak olyan hibákra lehet érvényesíteni, amelyeknél a termék nem a gyártói specifikációknak megfelelően működik. Más termékekkel szemben felmerülő kompatibilitási problémák miatt garanciális igényt nem lehet érvényesíteni.

 

Nem rendeltetésszerű használat esetén, nem megfelelő tárolás, sérülés, külső behatás által okozott meghibásodás miatt garanciális igényt nem lehet érvényesíteni.

 

 

6. Visszaküldés

 

Amennyiben Vevő a terméket Eladónak visszaküldi (elállás, garancia, jótállás, kiterjesztett jótállás esetén), az alábbiak szerint kell eljárnia: A fogyasztási cikk szállításra alkalmas csomagolásáról Vevő köteles gondoskodni. Lehetőleg amennyiben a termék eredeti csomagolása még rendelkezésre áll, kérjük abba küldje vissza a terméket. Ellenkező esetben a vevőnek kell gondoskodni megfelelő csomagolásra, hogy a termék sérülés mentesen érkezzen az vissza Eladóhoz.

 

A nem megfelelő csomagolásból eredő, a szállítás során bekövetkező károkért Eladó felelősséget nem vállal. A terméket minden tartozékával együtt kell visszaküldeni. Amennyiben a vevő hiányosan küldi vissza a terméket az Eladó felszámolhatja A termék szállítási költsége a Vevő-t terheli. Minden esetben mellékelni kell a számla másolatát, és elállás esetén a kitöltött formanyomtatványt. A bizonytalan kézbesítés miatt kérjük a fogyasztási cikkeket posta helyett futárszolgálattal (GLS, DHL, Sprinter) küldeni. Utánvéttel terhelt küldeményeket Eladó nem vesz át.

 

 

7. Tulajdonjog fenntartása

 

A termék Eladó tulajdonában marad mindaddig, amíg Vevő az összes (fő és mellékes) fizetési kötelezettségének nem tesz teljes mértékben eleget. Ez idő alatt Vevő nem engedheti át a terméket harmadik félnek és nem veszélyeztetheti más módon Eladó tulajdonát.

 

 

8. Személyes adatok védelme

 

Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, a garanciához, jótállási szerződéshez. Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A honlap használatával a Vevő teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek.

 

A Vevő által megadott adatokhoz állandó hozzáférhetőségi és helyreigazítási joga van, az aktuális európai és nemzeti törvénynek megfelelően. Eladó nem adja át harmadik fél részére a személyes adatokat, kivételt képez, amikor a harmadik fél Eladó szerződéses alvállalkozója, (pl. futárszolgálat) és a Vevővel kötött vásárlási szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, továbbá amennyiben ezt törvény vagy a hatóság kötelezővé teszi.

 

 

9. Adatkezelési nyilatkozat

 

A nyilatkozat szövegének eléréséhez kattintson IDE .

 

10. Hírlevél

 

Eladó az érdeklődőknek promóciós e-maileket (Hírlevél) küldhet, melyben újdonságokról, akciókról, illetve más hasznos információkról értesíti vevőit. Eladó az egyedüli jogosult a Vevőre vonatkozó információknak a kezelésére. Kizárólag Eladónak áll jogában akciós anyagokat, reklámokat küldeni. Vevő adatai megadásával hozzájárul a tájékoztatás, reklámok, ajánlatok fogadásához. Vevő a hírlevél szolgáltatás tematikai tárgyát szabadon módosíthatja, vagy le is iratkozhat róla.

 

 

11. Jogorvoslat

 

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése:

A Vevő az Eladó tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Levelezési cím:

Alphasonic Kft.

1044 Budapest Ipari Park u. 8.

Telefonszám: +36-1-88-33-100

Email cím: info@atenpro.hu

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Olyan jogviták esetén, ahol Vevő és Eladó nem találnak megoldást, Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Eladó székhelye szerinti illetékes békéltető testület:

 

Budapesti Békéltető Testület elérése:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefon: +36 1/488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Eladó kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának.

 

 

12. Egyéb rendelkezések

 

Az Vásárló köteles jóhiszeműen eljárni, saját adatait a valóságnak megfelelően feltüntetni, a Honlapot annak célja szerint használni. A Honlap és a Szolgáltatás helytelen használatáért minden felelősség az felhasználót terheli.

 

A Honlapon feltüntetett összes adat, szöveg, kép és tartalom az Alphasonic Kft. szellemi tulajdona, azt felhasználni a Felhasználó semmilyen formában nem jogosult.

 

Az Alphasonic Kft. nem felel a Szolgáltatás alábbi okokból bekövetkező hibájáért:

 

  1. A Szolgáltatás igénybevételéhez az Vevő által felhasznált eszközök működési hibája, alkalmatlansága miatt;
  2. A Termék helytelen vagy nem rendeltetésszerű használata miatt;
  3. A jogszabályi előírások Ügyfél általi megszegése miatt (ideértve a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra való felhasználását, vagy bármilyen jogellenes magatartás tanúsítását);
  4. A Termék meghibásodása vagy helytelen működése más szolgáltató által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadásából ered.
Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési nyilatkozat

 

Alphasonic Kft. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa

üzemeltetett www.atenpro.hu webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

 

Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi Törvény; Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény; Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény; Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény;

 

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a www.atenpro.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő") számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

 

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

 

A www.atenpro.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.

 

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül, vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény]

 

A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

 

SÜTIK (COOKIE) KEZELÉSE

Az Alphasonic Kft. a felhasználókról és az ügyfelekről semmilyen, általuk meg nem adott adatot nem gyűjt, ugyanakkor a felhasználó és az ügyfél ehelyütt is kifejezetten elfogadja, hogy a felhasználók, illetve az ügyfelek igényeinek jobb kiszolgálása érdekében a felhasználó, illetve ügyfél számítógépén kis adatcsomagot, ún. süti(ke)t (cookie) helyezhet el. A sütiket a felhasználó, illetve ügyfél képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A felhasználó és az ügyfél tudomásul veszik, hogy az Alphasonic Kft. ún. rövid időtartamú sütiket (session cookies) és hosszú időtartamú sütiket (long term cookies) használ. A Rövid időtartamú sütik mindössze ideiglenesek és addig tárolnak információkat, ameddig az ügyfél/felhasználó használja a honlapot, azt követően törlődnek. A hosszúidőtartamú sütik hosszabb ideig vagy tényleges manuális törlésig tárolnak információkat. A sütik tárolási ideje a felhasználó által használt

internetböngésző beállításaitól is függ. A felhasználó és az ügyfél tudomásul veszik, hogy az Alphasonic Kft. funkcionalitásuk alapján megkülönböztetve használ konverziós sütiket (conversional cookies), melyek lehetővé teszik az egyes értékesítési csatornáink elemzését, követő sütiket (tracking cookies), melyek a konverziós sütikkel együtt pontosabb csatornaelemzést tesznek lehetővé, vásárlási szokásokat követő sütiket (remarketing cookies), amelyek alapján a felhasználó/ügyfél személyre szabott tartalmakat és hirdetéseket kaphat, analitikus sütiket (analytical cookies), amelyek a felhasználó/ügyfél honlaphasználati szokásait követik, valamint nélkülözhetetlen sütiket (inevitable cookies), amelyek alapfunkciókal (pl. keresés) kapcsolatban szolgáltatnak adatot.

 

HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ

A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Alphasonic Kft. megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

 

A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes

adatainak helyesbítését, illetve törlését.

 

A Felhasználó a személyes adatainak törlését vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

 

E-mailen: info@atenpro.hu

Postai úton: Alphasonic Kft., 1044 Budapest Ipari park u. 8.

 

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az

adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

 

Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatait a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

 

JOGORVOSLAT

Felhasználó/vásárló adatinak nem jogszerű kezelése/felhasználása esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu